شروع ثبت نام سال جدید تحصیلی

به حول و قوه‌ی الهی دبستان پسرانه آفتاب در دوره‌های پیش دبستان و دبستان دوره اول و دوم در سال تحصیلی جدید ۹۸-۱۳۹۷ ثبت‌نام می نماید. در صورت تمایل ، فرم پیش ثبت نام را تکمیل کنید. بدیهی است که اولویت با اشخاصی است که زودتر در این سامانه ثبت نام کرده اند.

پیش ثبت نام